Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj

Slovenska veja UN Global Compact je bila ustanovljena 24. maja 2007 kot združenje podjetij in nevladnih organizacij, ki so predane univerzalnim načelom UN Global Compact. Trenutno ima društvo 33 članov.

Prof. dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, je pobudnica in predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, IEDC pa društvu zagotavlja sekretariat in vso potrebno organizacijsko podporo.

Delo Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj spremlja nadzorni svet, ki ga sestavljajo:
  • Prof. dr. Danica Purg, dekanja in predsednica, IEDC-Poslovna šola Bled, predsednica UNGC Slovenija
  • Janez Škrabec, generalni direktor, Riko d.o.o., član nadzornega sveta UNGC Slovenija
  • Helena Brandner, Elektro Maribor, vodja službe za kontroling in razvoj, član nadzornega sveta UNGC Slovenija
Za več informacij o dogodkih in aktivnostih Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, kliknite tukaj.
  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija