Globalni UNGC

UN Global Compact je osnova za gospodarske subjekte, ki pri svojem poslovanju in strateških usmeritvah upoštevajo 10 univerzalnih načel s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter proti -korupcije. Kot največja globalna korporacijska iniciativa, je UN Global Compact najprej in predvsem odgovoren za podporo že obstoječega in izgradnjo družbeno pravičnega poslovanja in trgov.

Poslovanje, trgovina in investicija so trije osnovni stebri za blaginjo in mir. Toda na številnih področjih je poslovanje podjetij oziroma organizacij pogosto povezano z resnimi dilemami, na primer korupcije, dohodkovne neenakosti in prepreke, ki zavirajo inovativno podjetništvo. Ravno odgovorne poslovne prakse pa lahko v mnogih primerih zgradijo in utrdijo zaupanje in družben kapital ter prispevajo tako k širšemu družbenemu razvoju kot razvoju trgov, ki sledijo načelom trajnostnega razvoja.

UN Global Compact temelji na prostovoljni osnovi z dvema ciljema:

 • Razširiti spoštovanje 10 univerzalnih načel na vse poslovne aktivnosti v svetu
 • Aktivirati dejanja, ki podpirajo širše cilje Organizacije združenih narodov, kot so UN Millenium Development Goals (MDGs)
Da bi dosegli zadane cilje, UN Global Compact nudi članom pomoč in podporo s pomočjo številnih mehanizmov, kot so npr. politični dialog, učenje, lokalna mreženja in projekti sodelovanja.

Deset načel UN Global Compact

Človekove pravice
 • 1. načelo: Gospodarstvo bi moralo podpirati in spoštovati varovanje mednarodno proglašenih človekovih pravic in
 • 2. načelo: zagotoviti, da ni udeleženo v zlorabljanju človekovih pravic
Delavski standardi
 • 3. načelo: Gospodarstvo bi moralo vzdrževati svobodo združevanja in učinkovito priznavati pravico do kolektivnega pogajanja;
 • 4. načelo: odprava vseh oblik nasilnega in prisilnega dela;
 • 5. načelo: učinkovita odprava otroškega dela in
 • 6. načelo: odprava diskriminacije na področju zaposlitve in poklica.
Okolje
 • 7. načelo: Gospodarstvo bi moralo podpirati preventivni pristop do okoljske problematike;
 • 8. načelo: dajati vzpodbude za promocijo večje okoljske odgovornosti;
 • 9. načelo: vzpodbujati razvoj in razširjanje okolju prijaznih tehnologij ter
Transparentnost in proti-korupcija
 • 10. načelo: delovati proti vsem oblikam korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.
  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija