Novice

 

Za preprečevanje goljufij je pomembna kultura podjetja
  3. oktober 2017
 

V torek je potekala 3. mednarodna konferenca O skladnosti in etiki poslovanja, kjer smo prisluhnili  različnim izkušnjam s področja vodenja funkcije skladnosti in poslovne etike pri nas in po svetu ter novim smernicam pri poslovanja v EU oz. na mednarodnem nivoju. Na konferenci je bilo prisotnih nad 75 predstavnikov podjetij iz Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki že delujejo na področju skladnosti in želijo povečati vrednost lastnega poslovanja ter zagotoviti kredibilnost svojega delovanja in posledično okrepiti zaupanje, ki ga potrebuje podjetje pri sklepanju poslov. Tudi tuji investitorji lažje presodijo tveganost svojih naložb, če podjetje dosega standarde s katerimi lahko ovrednoti lastno delovanje.

Ksenija Butenko Černe, vodja oddelka za skladnost poslovanja ter pravne službe v Lek&Sandoz,  je predstavila organiziranost podjetja in skupine Novartis ter mehanizme, ki jih imajo znotraj le-tega za zmanjšanje tveganja.  Po njihovih izkušnjah lahko dobro zastavljeni mehanizmi precej pripomorejo k boljšim finančnim rezultatom in zmanjšajo druga poslovna tveganja. Pomembna je kultura podjetja, ključni elementi oz. standardi morajo biti jasno definirani ter opredeljena tista področja, ki so najbolj izpostavljena tveganju.  Guillermo Iribarren, menedžer skladnosti poslovanja, iz Španije je poudaril, da se morajo odgovorni v podjetju nenehno izpraševati o učinkovitosti programov, ki jih izvajajo v imenu skladnosti in poslovne etike. Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost SKB d.d., je predstavil paket predpisov EU s področja finančnih trgov in kakšne izboljšave ter obveznosti bo ta prinesel za  stranke.

Sally March iz Velike Britanije in Rok Praprotnik, direktor Skladnosti in integritete, NLB, d.d., sta na primerih iz prakse pokazala, zakaj lahko pride do situacij, ki dobromisleče posameznike silijo v kršitve osnovnih standardov varovanja interesov strank. Robert J. Bond, prav tako iz Velike Britanije,  je predstavil nove direktive na področju varovanja osebnih podatkov - GDPR – General Data Protection Regulation, ki jih bodo podjetja, ki poslujejo v Evropski Uniji, morala izvesti prihodnje leto. Nataša Pirc Musar, ustanoviteljica Info Hiše in Matjaž Drev, državni nadzornik iz Informacijskega pooblaščenca RS, sta še konkretneje predstavila, kaj nova uredba GDPR pomeni za podjetja in kako naj bi se spremenilo njihovo delovanje oz. kako naj se podjetja v prihodnje pripravijo, da ne bodo kršila nove zakonodaje.

Na koncu je potekala okrogla miza, kjer so govorci razpravljali o vplivih škandalov na delovanje organizacij in na posameznike, kako jih preživeti in kako bi se  jim lahko izognili. Govorcem se je pridružil Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS in neodvisni predsednik FIFA’s Audit and Compliance Committee, ki je izpostavil novo prakso na področju skladnosti v FIFI.

 

Digitalizacija in družbena odgovornost z roko v roki
  30. maj 2017
 


Na IEDC-Poslovni šoli Bled se je zaključila konferenca z naslovom 'Družbena odgovornost in izzivi digitalizacije', ki sta jo organizirala Ekvilib Inštitut in Slovensko društvo Združenih Narodov za trajnostni razvoj.

Konference se je udeležilo več kot 80 predstavnikov gospodarstva in družbeno odgovornih podjetij. Osrednji govorci so prikazali nekaj zelo uspešnih poslovnih praks, ki jim je digitalizacija spremenila poslovanje iz klasične tradicionalne družbe v uspešno podjetje, ki sledi zadnjim tehnološkim trendom in je ob tem družbeno odgovorno.  Med njimi je bila tudi Dragana Djermanović, ki je v začetku tega meseca prejela prestižno mednarodno nagrado »Ženska desetletja v družbenih medijih in voditeljstvu« na Women Economic Forumu, v Indiji; in je uvrščena med 100 najbolj vplivnih poslovnih žensk v Evropi. V svojem osrednjem govoru je poudarila: »Vloga poslovanja ni le kreiranje dobička, temveč izgradnja in vzdrževanje dobrobiti vseh; ljudi, okolja, zaposlenih in poslovnih ciljev«.  

Gregor Bierent iz avstrijskega podjetja New Frontier Group, direktor na področju digitalizacije, odgovoren za projekte digitalne transformacije v podjetjih srednje in vzhodne Evrope, je v svojem nagovoru dejal: »Pomembno je, da zgradimo zaupanje v digitalno gospodarstvo in omogočimo izobrazbo in razvoj kadra za delo v dobi digitalizacije.«

Sledila je okrogla miza, z razpravami  o priložnostih in pasteh digitalizacije. Gregor Bierent, New Frontier Group, Avstrija, dr. Jennifer Chirico, Univerza s Havajev, ZDA, Robert Serec, Pomurske mlekarne in Aljaž Maher, Originami, so bili enotni, da digitalizacija ni zgolj trend, temveč proces, ki bo vodil v velike spremembe in imel vpliv na vsa podjetja, tudi tista, katerih produkti se zdijo analogni. Moderator okrogle mize, Rok Ramšak, CEEMAN, je ob tem dodal: »Digitalizacija nam lahko prvič v zgodovini pomaga preseči t.i. 'sustainability gap', saj vodi v optimizacijo raznoraznih procesov, hkrati pa nas premika v smeri večje transparentnosti ter nenehno komunikacijo z vsemi deležniki.«

Ob zaključku nagovornega dela konference, je  igralka Katarina Stegnar kritično ilustrirala pomanjkanje zavedanja družbene odgovornosti v današnjem svetu in spodbudila sodelujoče k sodelovanju.

Sledili sta delavnici, kjer so lahko udeleženci pridobili in razširili znanje o vzpostavitvi digitalnega poslovnega modela in vodenju poslovanja s pomočjo socialnih omrežij.

 

»Profit nikoli ne more biti opravičilo za nepoštene in nezakonite prakse, kot tudi etičnost ne more biti potuha za slab poslovni rezultat«
  4. oktober 2016
 


Dogodek sta odprli  prof. dr. Danica Purg, predsednica UNGC Slovenije in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled ter Andrijana Bergant, predsednica EISEP – Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

Na temo korporativnega upravljanja je najprej spregovoril Gabe Shawn Varges, ki je kot pooblaščenec za skladnost poslovanja deloval v večjih mednarodnih finančnih institucijah, kasneje pa se je pridružil bančnemu nadzornemu organu HCM International Ltd v Švici, kjer trenutno deluje. Izpostavil je glavni problem hierarhije in koncentracijo moči v korporacijah v nekaj osebah, ki imajo moč odločanja, kot rešitev pa nakazal na večjo kontrolo in ravnovesje pri vseh deležnikih v podjetju. Poudaril je pomembnost sprotnega sistema sporočanja kršitev, ki se dogajajo v podjetju, neposredno s strani zaposlenih, ki jih je potrebno gledati kot na orodje upravljanja. Mag. Irena Prijović, ki deluje na področju korporativnega upravljanja in postavljanja standardov nadzorovanja le-tega pri nas,  je predstavila stanje na tem področju in s pozitivno noto poudarila razvoj, ki gre naproti večji transparentnosti vodenja s pomočjo etičnega kodeksa in z zakonodajo, ki se šele gradi na tej podlagi. Andrijana Bergant je izpostavila načine, kako meriti učinkovitost in uspešnost upravljanja skladnosti. Sonja Šmuc,  izvršna direktorica Združenja Manager, je predstavila težavnost pri etičnem razsojanju glede preteklega delovanja menedžerjev in izpostavila prizadevanje, da se upošteva sredstva s katerimi se dosegajo cilji - profit nikoli ne more biti opravičilo za nepoštene in nezakonite prakse, kot tudi etičnost ne more biti potuha za slab poslovni rezultat. Mojca Markizeti z Iskraemeco je predstavila varovanje človekovih pravic skozi preverjanje verige dobaviteljev in izvora vsake komponente, ki so vključene v produkt, konkretno elektronski števec v njihovem podjetju.Pri poslovanju s podjetji nikakor ne bi smeli dopustiti, da bi bili ignorantski glede vprašanja v  v kakšnih delavskih pogojih nastaja blago oz. komponente, ki jih  podjetje uporablja . Rok Praprotnik, direktor centra za skladnost poslovanja pri NLB d.d., je primerjal koruptivnost na svetovni ravni in predstavil svoje videnje vloge funkcije skladnosti v sistemu preprečevanja korupcije in trende, ki se v zvezi s tem pojavljajo na globalni ravni.Dr. Andrea Bonime-Blanc je poudarila vedno bolj naraščajoče tveganje na področju spletnih napadov. Tega se  vodilni kadri premalo zavedajo in si ne vzamejo  časa, da bi zaščitili informacije v  podjetju pred vdiranjem. Sledila je okrogla miza, kjer so  govorci s pomembnimi izkušnjami na področju  poslovne etike podali razmišljanja, kaj se lahko naučimo  v zvezi s preteklimi kritičnimi dogodki  in kako bi jih lahko v prihodnje preprečili.

 

»Podjetja ne morejo uspevati v neuspešnih družbah« Konferenca na področju družbene odgovornosti
  8. junij 2016
 

Ob številni udeležbi se je odvila konferenca, na temo trajnostnih razvojnih ciljev in organizacijske kulture, v organizaciji Ekvilib Inštituta in UNGC Slovenije.

Glavna govorca sta bila prof. Mollie Painter Morland, vodja katedre Coca-Cola za trajnostni razvoj na IEDC in Tomás Sercovich, direktor odnosov z javnostmi v Forétici - največji španski mreži za družbeno odgovornost podjetij.

Mollie Painter Morland je poudarila, da organizacije ustvarjajo navade svojih zaposlenih. Koncept trajnosti se včasih izgubi s prevodom, saj ga zajema več področij, od etike, skladnosti poslovanja, upravljanje s tveganji in družbene odgovornosti. Če se osredotočimo na navade, pa lahko zajamemo vse vidike trajnosti.

Tomás Sercovich je predstavil cilje trajnostnega razvoja, ki so odgovor na številne pereče izzive, s katerimi se sooča svet. Pri razlogih, zakaj bi podjetja sodelovala pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, je navedel argument, da podjetja ne morejo uspevati v neuspešnih družbah.

Sledila je okrogla miza, kjer so govorci iz izkušenj razpravljali o gradnji trajnostne organizacijske kulture. Ana Laura Rednak, izvršna direktorica, Plastika Skaza, Marko Lotrič, direktor, LOTRIČ Meroslovje, Zdenka Valjavec, izvršna direktorica za upravljanje s človeškimi viri, Zavarovalnica Triglav, in Drago Kos, predsednik Delovne skupine proti podkupovanju pri OECD, so bili enotni, da morajo vrednote podjetja živeti in kazati kot vzor predvsem tisti, ki podjetje vodijo in prenesejo s tem tudi na ostale zaposlene v podjetju. Standardi, ki vključujejo človeške vrednote in trajnostni razvoj bi morali biti pogoj za tistega, ki se v podjetju zaposli. Omenili so tudi pomanjkanje govora, izobraževanj, ozaveščenosti na področju etičnega obnašanja, oziroma kaj je pri nekem podjetju še sprejemljivo in kaj ne.  Moderator okrogle mize, prof. dr. Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, je ob tem poudaril, da družbena odgovornost zajema tudi odgovornost posameznika, tako do podjetja kot do družbe.
V popoldanskem delu sta se odvijali delavnici, kjer so imeli udeleženci priložnost konkretno izpostaviti problematiko posameznih podjetij v povezavi z integracijo razvojnih ciljev in njihove implementacije v lastna podjetja.

Prof. Mollie Painter Morland je ob zaključku konference napovedala tudi izdajo priročnika trajnostnega razvoja, etike in skladnosti poslovanja.


UNGC Slovenija na GLOBAL COMPACT 2030
  4. maja 2016 smo se udeležili konference Summit GLOBAL COMPACT 2030 v Pragi.
 

Na konferenci so se predstavila mednarodna podjetja (IKEA, Avon, UNGC Francija, Vodafone, Skanska,…), ki opozarjajo na pomembnost razvoja, temelječega na etičnih načelih vključevanja, transparentnost v celotni verigi delovanja, trajnostnega razvoja in prizadevanja za ohranitev okolja, da bo tudi našim naslednikom omogočeno ustvarjanje in delovanje ter globalno razumevanje in povezovanje. Dogodek je odprla Lisa Kingo, izvršna direktorica UNGC, ki je opozorila na pomembnost prilagajanja podjetij k trajnostnim razvojnim ciljem, katera vodijo v uspešnost in v boljšo prihodnost za vse. Osrednja osebnost dogodka je bila dr. Terarai Trent, ena najbolj prizadevnih bork za enakopravnost med spoloma in za pravico do izobraževanja.

V naslednjih dveh dneh je potekalo  srečanje lokalnih mrež UNGC (Velika Britanija, Francija, Skandinavija, Poljska, Češka, Italija, Belgija, Nizozemska, Moldavija, Portugalska, Španija, Avstrija, Švica, Nemčija, Grčija, Srbija, Slovenija, Makedonija, Hrvaška, Madžarska, Azarbejdžan,Izrael…), kjer smo člani spregovorili o svojih  izkušnjah, problematiki, prednostih in dolžnostih. Vodstvo sekretariata z UNGC New York je predstavilo svoje poglede in spodbudilo člane  k prispevanju k oblikovanju skupnih ciljev.


Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja
  29. september, 2015  
 

Prvo tovrstno strokovno-izobraževalno konferenco smo organizirali skupaj z EISEP (Evropskim inštitutom za skladno in etično poslovanje). V njej smo posvetili pozornost osnovnim temam in aktualnim trendom ter zanimivostim s področja skladnosti poslovanja in etike.

Govorili smo o: vlogi skladnosti poslovanja znotraj sistema korporativnega upravljanja, novem standardu ISO19600, povezavah med interno revizijo in skladnostjo poslovanja, o upravljanju z etičnimi tveganji v organizacijah, o pomembnem tveganju za skladnost: varovanju osebnih podatkov in spremembah, ki se na tem področju obetajo na ravni EU.

V popoldanskem delu smo v ospredje postavili več primerov in dobrih praks ter orodij s področja upravljanja skladnosti in etike. Povabili smo izkušene strokovnjake iz Slovenije in tujine ter poskrbeli tudi za družabno in poslovno povezovanje.


Mednarodna konferenca
  16. junij, 2015  
 

Na IEDC-Poslovni šoli Bled je potekala mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju, z naslovom »Voda – človekova pravica, odgovornost in priložnost«. Potekala je pod pokroviteljstvom Coca-Cola katedre za trajnostni razvoj, s soorganizatorjem UNGC Slovenija, v okviru Bled Film Festivala. Na konferenci so nastopili domači in tuji strokovnjaki s področja odgovornega upravljanja z vodo, njenega pomena kot vira življenja, izkoriščanja in inspiracije. Spregovorili so dr. Lučka Kajfež Bogataj; Milica Stefanović, vodja trajnostnega projekta pri družbi Coca-Cola; dr. Guido Schmidt, strokovnjak za upravljanje z vodo pri WWF; dr. Vasilka Sancin, Tomo Križnar, družbeni aktivist, in drugi. V drugem delu konference je bila v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za zunanje zadeve organizirana okrogla miza o podnebnih spremembah, s sodelovanjem strokovnjaka o okoljski problematiki iz Francije.


Med upravljanjem s tveganji in inovacijami
  12. maj 2015  
 

Konference 'Trendi na področju družbene odgovornosti' z osrednjo temo »Med upravljanjem s tveganji in inovacijami« se je udeležilo 120 predstavnikov gospodarstva, javnega sektorja, akademske sfere ter nevladnih organizacij. Organizirala sta jo Ekvilib Inštitut in UNGC Slovenija, v soorganizaciji IEDC – Poslovna šola Bled ter Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Uvodničarka dr. Nadya Zhexembayeva, podjetnica in predavateljica na IEDC-Poslovni šoli Bled, ki raziskuje trende s področja družbene odgovornosti (DOP), je poudarila naraščajoči pomen nenehnega poslovnega inoviranja. »Podjetje je živo bitje, ki ima svoj življenjski cikel. Življenjska doba podjetij se krajša: iz 75 let v prvi fazi industrializacije, na današnjih borih 7 let. Hiter vrtinec sprememb od podjetij zahteva, da nenehoma inovirajo na področju svojega poslovnega modela – in ravno na tem mestu vstopa družbena odgovornost. Kljub temu je tema DOP na poslovnih sestankih še vedno sprejeta z zadržkom,« ugotavlja dr. Zhexembayeva. Kljub temu pa bo takšna naravnanost nujna. »Primanjkuje naravnih virov, populacija pa se veča. To navzkrižje spreminja geopolitično sliko sveta kot smo ga vajeni.«

Dr. Zhexembayeva je udeležencem predstavila tudi nekatere zanimive podatke, denimo: vse več rastlinskih in živalskih vrst izumira. »V 19. stoletju je izumrla ena živalska oziroma rastlinska vrsta na leto, leta 1975 jih je izumrlo tisoč letno, leta 2000 pa kar 40.000! Prav tako naj bi do konca leta 2048 izumrle vse komercialne ribe.«

Dobre prakse podjetij

Dobro prakso iz podjetja Iskremeco, s področja razvoja trajnostnim produktov, je predstavil Matjaž Aljančič, razvijajo namreč posebno aplikacijo za kupce, ki transparentno prikazuje kompletno [dobavno] verigo materialov vgrajenih v izdelek. Jože Mermal, predsednik uprave BTC, je napovedal razvoj inovativnega mesta,  direktor ABC pospeševalnika Dejan Rojlič je dejal: »Slovenija je inovativna država... Zaradi majhnosti lahko vse tudi testiramo. In če tega kdo ne verjame, ga pošljite k nam,« ter dodal »obeta se še en veliki met: prenos slovenskega pospeševalnika ABC za kitajska zagonska podjetja v Šanghaju.« Predstavnica podjetja Luke Koper je predstavila prakse s področja upravljanja s tveganji na področju okolju. »Pomembna je proaktivnost zaposlenih - veliko jih biva v bližnji okolici, zato jim je v interesu, da živijo v zdravem okolju.« Sandi Jeršin je izpostavil prakso podjetja ELES s področja upravljanje s tveganji in povezavo s skladnostjo poslovanja, ter zaključil: »Družba je naš navdih, zaposleni pa naše bogastvo.« Manager idej v podjetju Halcom Primož Zupan je predstavil inovativen način povezovanja gospodarstva in akademske sfere, t.i. delavnice Money Talks, kar je podkrepil z številkami:  »Lani se je iz tega naslova rodilo 74 idej ter nastalo 10 prototipov.« Dr. Vesna Miličić iz Ponnoda pa je predstavila pristop k pridelavi hrane v sožitju z ribami  t.i. Akvaponika, koncept, ki ga človeštvo pozna že tisočletja.

Na strateški razpravi, ki sta jo vodila Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib, in Barbara Pavlin, Delo, pod naslovom 'Stara vs nova paradigma poslovanja' (na fotografiji), so se kresala mnenja. Sodelovali so:

Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Zavedati se moramo, da je planet omejen, prav tako naravni viri, tudi izkoriščanje ljudi ima svoje meje. Zeleno gospodarstvo tako po eni strani vključuje tako družbeno kot okoljsko odgovornost. Nevarnost pa je v t.i. okoljskem zavajanju t.i. 'green washing', ki se ga poslužujejo podjetja za boljši prodor na trg. Vendar, podjetja iz DOP ne smejo delati 'business as usual', nato pa vračati skupnost, DOP mora biti del DNK podjetja. Torej, vpeta že v osnovni dejavnosti podjetja. Pravo vprašanje je zato, na kakšen način bomo ustvarili družbo, ki bo prinašala korist vsem svojim prebivalcem - ne pa kako bomo delali dobiček.

Vesna V. Godina, FDV, Univerza v Ljubljani: Dokler je družba kapitalistična, je profit nad vsemi ostalimi cilji. Kapitalistična družba je superiorna z vidika kapitala, z vidika družbe pa inferiorna. Preproste družbe po drugi strani pa ne poznajo revščine oziroma lakote, seveda pa tudi njihovi finančni izkazi niso superiorni. Lansko leto je bila polovica svetovnega bogastva zgoščena v rokah 80 ljudi.

Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management: Trenutno velja prepričanje, da "česar ne moreš izmeriti na enostaven način, nima vrednosti«. To velja tudi za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost.

Blaž Gselman, Inštitut za delavske študije

Andreja Kodrin, članica kabineta – ekonomska svetovalka evropske komisarke Violete Bulc: Če bi vsi živeli kot Američani bi potrebovali 5.4 planeta, če pa bi prevzeli način življenja v Nepalu, pa zgolj 0.6 planeta.

Rok Novak, European Students For Liberty: Odstotek človeštva v skrajni revščini se niža. Očitno delamo nekaj v pravi smeri. Ključen del ni sprememba v lastninjenju kapitala ali v spremembah pri inštitucijah, ampak v idejah in v spodbujanju inovativnosti.

Lenka Puh, Razvojna zadruga eTRI, Jazon d.o.o.: Vključujoča družba prinaša stroškovno učinkovito družbo.

„Ob razpravi o skladnosti poslovanja v finančnem sektorju je NLB kot 51 organizacija podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju“
  9. december 2014  
 

foto: Barbara Zajc

Včeraj, na predvečer mednarodnega dneva boja proti korupciji se je zbralo več kot 70 predstavnikov finančnega sektorja, podpisnikov Deklaracije o poštenem poslovanju ter članov UNGC Slovenija.
Po kratkem uvodu o dejstvih skladnega poslovanja , ki ga je pripravila Jerica Jančar iz EISEP je Rok Praprotnik iz NLB predstavil prizadevanja,  način dela in mehanizme NLB za skladnost poslovanja in krepitev integritete. Nadaljevali smo z okroglo mizo »Prakse poštenega in skladnega poslovanja kot konkurenčna prednost finančnih institucij v današnjem svetu«, kjer so sodelovali prof. Danica Purg, dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, dr. Aleksander Zadel, predavatelj na oddelku za Psihologijo, na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo, UP, Denis Stroligo, predsednik uprave Merkur Zavarovalnice in Janko Medja, predsednik uprave NLB d.d..

Govorci so v sproščenem pogovoru z moderatorjem Igor E. Bergantom razpravljali o etiki, integriteti in poštenosti posameznika in organizacije. Dr. Zadel in prof. Purg sta oba poudarila pomembnost oblikovanja osebnosti posameznika skozi vzgojo in izobraževanje. Ob pogovoru o nekaj konkretnih primerih zlorabe pooblastil, pa so govorci razpravljali tudi o potrebnih mehanizmih nadzora, ki jih mora imeti tako posameznik kot družba, da lahko konstantno vzdržuje nivo integritete.

Pristopiti k Deklaraciji o poštenem poslovanju pomeni, dati zavezo k transparentnemu in poštenemu poslovanju organizacije, tudi moralno. Ob pristopu NLB k Deklaraciji o poštenem poslovanju je dr. Danica Purg povedala: »Vesela sem, da je NLB postala 51 podpisnica te deklaracije. S tem je potrdila in nagradila trdo delo in prizadevanja zadnjega obdobja,  in njihov namen ter odločenost za transparentno poslovanje. S podpisom izkazujejo, da jim je pomembno kako bodo svoj uspeh dosegli in bili pri tem dolgotrajno uspešni. Etika je danes bolj kot kdajkoli odločilen faktor v modernih dinamičnih organizacijah, ki se lahko razvijajo in so trajnostno uspešne samo s spoštovanjem najvišjih standardov transparentnosti, zanesljivosti in poštenosti, kar učimo tudi na IEDC-Poslovni šoli Bled.«

»Deklaracije o poštenem poslovanju«, ki je dokument, katerega je od leta 2011 podpisalo 50 slovenskih podjetij, in ki podpisnike zavezuje k transparentnemu in poštenemu poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v  pogodbe ter k upoštevanju mednarodnih smernic na področju preprečevanja korupcije pri razvoju ali izboljšanju programov skladnosti.

Podjetja in organizacije vabimo k podpisu in k sodelovanju z nami, kontakt: mojca.markizeti@iedc.si.


Iniciativa Ethos, UNGC Slovenija se je pridružila “Civilnemu partnerstvu Odprimo 15 tez”
  15. januar 2014  
 Civilno partnerstvo »Odprimo 15 tez« je pobuda 14 civilno-družbenih in nevladnih organizacij v smeri zmanjševanja sistemske korupcije v slovenski družbi, katere sopodpisnica je tudi Iniciativa Ethos, UNGC Slovenija. Civilno partnerstvo se zavzema za to, da se vsi pomembni politični akterji konkretno in uradno opredelijo do predlogov, ki jih je ob svojem odstopu objavilo vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije, ter uveljavijo ustrezne ukrepe oziroma poiščejo rešitve. Iniciativa ETHOS se je za podpis odločila ker verjame, da je poštenost poslovanja ključni vzvod konkurenčnosti posameznih slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva kot celote. Zato podpiramo vsako pobudo, ki nam v slovenski družbi pomaga širiti zavedanje o tem, da je nepošteno poslovanje ključna ovira na poti do zagotavljanja trajnostne rasti.

Več o partnerstvu: http://partnerstvo15.org/.

Dan boja proti korupciji – predstavitev Akademije ETHOS
  Ljubljana, 9.12.2013  
 »Temeljna premisa boja proti korupciji je, da ta ni učinkovit, če gre za 'solistične' akcije, ampak le, če gre za naravnanost vseh. V tem duhu se nas je ob letošnjem dnevu boja proti korupciji nekaj organizacij odločilo podati skupen, širši pregled aktivnosti boja proti korupciji v Sloveniji, predvsem na področju gospodarstva, v upanju, da bomo spodbudili še koga, ki se nam pridruži naslednje leto«, se je glasilo vabimo na skupno novinarsko konferenco: Društva Integriteta – Transparency International Slovenija, Iniciative Ethos* – UNGC Slovenija, Komisije za preprečevanje korupcije, Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije.

Ključna naloga Iniciative Ethos v letu 2014 bo izvedba Akademije Ethos, serije izobraževanj, namenjene predstavnikom podjetij in drugih organizacij, ki si želijo povečati skladnost poslovanja, nimajo pa potrebnih znanj.

Akademija Ethos bo potekala v štirih modulih, ki bodo organizirani kvartalno, prvi bo predvidoma v marcu 2013. Interaktivna izobraževanja bodo izvajali domači in tuji predavatelji ter predstavniki gospodarstva, ki bodo vsebine lahko obogatili s praktičnimi primeri in izkušnjami. Sodelovanje na Akademiji Ethos bo prvi korak k pridobitvi Certifikat: skladnost in poštenost poslovanja, ki bo poleg osvajanja praktičnih znanj odražal tudi uvajanje konkretnih ukrepov v organizaciji.

Program Akademije Ethos:
1) Osnove upravljanja programa skladnosti
Udeleženci bodo v sklopu tega modula pridobili osnovna znanja, ki jih potrebujejo za sistematično uvajanje oziroma povečevanje skladnosti v podjetju. Modul je namenjen vodstvom podjetij in organizacij, pravnikom oz. osebam, ki se s tem področjem ukvarjajo.
2) Finančno-računovodski mehanizmi notranjega nadzora pri zagotavljanju skladnosti
Drugi modul je namenjen predvsem predstavnikov finančnih in računovodskih služb v podjetjih ter notranjim in zunanjim revizorjem. V sklopu modula bomo naslovili predvsem načine, kako je mogoče identificirati in učinkovito omejiti tveganja v finančnem poslovanju podjetij:
3)  Udejanjanje programa skladnosti preko kadrovske funkcije
Kako zaposleni dojemajo, sprejemajo in izvajajo program skladnosti poslovanja, je v veliki meri odvisno tudi od tega, kako učinkovito je organizacija podprla izvajanja programa s kadrovskimi ukrepi.
4) Orodja komuniciranja kot podpora programu skladnosti
Naloga komunikacijske funkcije je osveščati zaposlene o koristih skladnosti poslovanja v podjetju in zagotavljati vso potrebno infrastrukturo, kjer zaposleni lahko poiščejo informacije.

Kot je na novinarski konferenci povedala prof. Purg: »podjetja se zavedajo tveganj korupcije, nimajo pa znanj, s katerimi bi sistematično povečevala poštenost svojega poslovanja. Na Akademiji Ethos bodo dobila praktična znanja in orodja, s katerimi bodo lahko načrtovali in izvajali ukrepe v različnih poslovnih funkcijah ter tako dolgoročno povečali svojo konkurenčnost.«

Skupna izjava za javnost iz novinarske konference: Država in družba skupaj proti korupciji.

Za vse nadaljnje informacije vas vabimo, da se obrnete na:
Mojca Markizeti, vodja projektov UNGC Slovenija, mojca.markizeti@iedc.si, T: 04 5792 504

 

*Iniciativa Ethos je nastala leta 2010 kot prva skupinska pobuda v Sloveniji. Januarja 2011 je predstavila svoj prvi izdelek – Deklaracijo o poštenem poslovanju, njeni člani redno sodelujejo na različnih javnih dogodkih v sklopu UNGC Slovenija in na javnih dogodkih drugih organizatorjev.


Izobraževanje »Modul za trajnostni razvoj«
  11. marec 2013  
 UNGC Slovenija je v petek, 21.6. skupaj s svojimi člani, partnerji in drugimi podjetji organiziral izobraževanje »Modul za trajnostni razvoj«, na katerem je 50 podjetij, večinoma iz Slovenije, nekaj pa tudi iz tujime sodelovalo v razpravah, iskanju vprašanj, odgovorov, pregledu dobrih praks in mreženju.

UNGC je s tem izobraževanjem že drugo leto sodeloval pri Eko regati. Uspelo nam je pripraviti vsebinsko zanimiv in poučen modul; po splošnem uvodu s predstavitvijo dobrih praks je sledila razprava v šestih paralelnih skupinah / vsebinah, kjer so udeleženci v sproščenem konceptu »World Café Foruma« razpravljali o svojih vidikih, težavah, vprašanjih, slišali predloge kolegov iz drugih držav in se skupaj učili spoprijemanja z izzivi koncepta trajnostnega razvoja podjetja.
Šest paralelnih vsebin, ki so bile vodene s strani strokovnjakov iz omenjenega področja;

1. tema: Ali je potrebno biti veliko podjetje, da lahko dosežemo spremembe?
2. tema: Korak za korakom; preobrazba podjetja. Kje začeti in kaj je cilj?
3. tema: Prekomerna uporaba naravnih virov in kaj lahko tu naredimo?
4. tema: Pošteno poslovanje kot faktor razvoja in rasti podjetja.
5. tema: Dobra praksa: trajnostni razvoj kot dodana vrednost podjetja.
6. tema: Finančni zorni kot trajnostnega razvoja, ustvarjanje »win-win« situacije.

PROGRAM, kjer si lahko preberete več o poteku in vsebini dogodka.UNGC Slovenija, Iniciativa ETHOS na posvetu o vplivu korupcije na slovensko gospodarstvo
  21. junij 2013  
 11. marca 2013 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal posvet pod naslovom "Vpliv korupcije na slovensko gospodarstvo". Dogodek sta organizirali Komisija za preprečevanje korupcije in Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Združenega kraljestva Velike Britanije ter Severne Irske.

V uvodnih nagovorih so predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) Samo Hribar Milič, Nj. Eks. Andrew Page, veleposlanik Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ter Goran Klemenčič, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, poudarili pomembnost transparentnosti in zagotavljanja ter spoštovanja pravne države tudi v gospodarstvu.

V nadaljevanju posveta sta bili predstavljeni dve pobudi za etično poslovanje v gospodarskem okolju Slovenije - Helena Brandner iz Iniciative Ethos je predstavila njihovo delovanje, Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, pa pobudo združenja. V nadaljevanju je dr. Urban Vehovar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem kot sodelavec komisije predstavil izsledke raziskave o vplivu korupcije na kakovost slovenskega gospodarskega okolja, dr. Polona Domadenik zaključke raziskave o vplivu kadrovanja v nadzorne svete na produktivnost slovenskih podjetij, dr. Marko Jaklič pa v predstavitvi "Kdo je odgovoren in kako naprej?" ključne dejavnike odgovornosti za današnje stanje v slovenskem gospodarstvu.

Več o dogodku in vse prispevke najdete na spletni strani:

Ungc Slovenija pa vas vabi k podpisu Deklaracije o poštenem poslovanju! Več o Iniciativi ETHOS in Deklaraciji si lahko preberete tukaj: http://www.ungc-slovenia.si/slo/ethos/.


UNGC Slovenija, Iniciativa ETHOS se je predstavila na mednarodni konferenci Družbena odgovornost in izzivi časa 2013
  8. marec 2013  
 Maribor – 8. marca sta se predstavnici Iniciative Ethos udeležili 8. mednarodne konference Družbena odgovornost in izzivi časa 2013, ki jo je organiziral zavod Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO). Rdeča nit letošnje konference z naslovom »Izobraževanje in komuniciranje za več družbene odgovornosti« so bile predstavitve različnih pristopov k učenju in prakticiranju družbene odgovornosti posameznikov in institucij. V sekciji Mladina in ustvarjalnost, DO strategije, projekti  je svoje dosežke za povečanje družbene odgovornosti na področju preprečevanja korupcije med subjekti zasebnega prava, predvsem skozi oblikovanje in promoviranje Deklaracije o poštenem poslovanju ter različne dogodke ozaveščanja predstavila tudi Iniciativa Ethos. Izhodišče njenega delovanja  je ozaveščanje o negativnih učinkih korupcije in iskanje načinov za izkoreninjenje takih anomalij v družbi  kot prispevek k razvoju družbene odgovornosti vsakega posameznika, ki si mora prizadevati za trajnostni razvoj družbe, utemeljen na splošno priznanih vrednotah.  Prispevek iniciative k skupnemu sporočilu konference pa je izzvenelo v želji, da se bo družba razvijala tako, da pobude kot je Inciativa Ethos sploh ne bodo več potrebne.

Tudi vas vabimo k podpisu Deklaracije o poštenem poslovanju! Več o Iniciativi ETHOS in Deklaraciji si lahko preberete tukaj: http://www.ungc-slovenia.si/slo/ethos/.


Pobuda Za zeleni razvojni preboj!
  13. november 2012  
 Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija) je na pobudo Umanotere postalo partner pobude Za zeleni razvojni preboj! . Umanotera je nedavno objavila nujen Poziv Vladi RS, naj v novo razvojno strategijo vključi programe zelenega razvojnega preboja. Trenutno namreč poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Vse obiskovalce naše spletne strani, partnerje in prijatelje UNGC Slovenija vabimo, da se pridružite pobudi kot posamezniki, podjetja ali organizacije. Pobuda je v obliki peticije objavljena na spletni skupnosti aktivnih državljank in državljanov imenovani Tretji člen .


Modul za trajnostni razvoj
  18. maj 2012  
 UNGC letos kot partner prvič sodeloval pri Eko regati, in sicer je naša odgovornost bila pripraviti vsebinsko zanimiv in poučen »Modul za trajnostni razvoj«.

Kot govorce smo povabili predstavnike WWF (World Wide Fund for Nture), ki so govorili o sodelovanju NVO in poslovnega sveta, predstavil se je projekt »Ekošole«, s prispevkom o predanosti trajnemu razvoju in akcijskem planu je nastopila Umanotera in dr. Jernej Stritih je predstavil spodbujanje gospodarske rasti  s prehodom na nizkoogljično družbo.

Predstavitvam je sledila predstavitev nekaj poučnih dobrih praks in okrogla miza o Trajnostnih vidikih športa in športnih dogodkov, ki je bo moderiral Igor E. Bregant. Celoten dogodek je z govorom »Kaj je potrebno, da se dosežejo spremembe« zaključil Andrej Miklavc, nekdanji vrhunski alpski smučar zdaj organizator in voditelj »High Performance« dogodkov.

Nekaj povezav na sodelujoče organizacije:
http://www.bmwekoregata.si/BMW_EKO_REGATA
http://www.ungc-slovenia.si/slo/o/slovenija.html
http://wwf.panda.org/
http://www.umanotera.si/
http://www.ekosola.si/
http://www.highperformance.si/index.php?hp=1
http://www.stritih.com/

Program dogodka


Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb

  8. december 2011  
 Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija), Ekvilib Inštitut in Združenje Manager so  v sklopu uspešnega projekta Ethos ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji priredili okroglo mizo »Pošteno poslovanje kot priložnost za rast in dejavnik sprememb«; dogodka se je udeležilo prek sto predstavnikov poslovne in strokovne javnosti, javnih institucij, civilne družbe in medijev, ki so iskali odgovore na vprašanja, zakaj bolj pošteno poslovanje pomeni tudi višjo konkurenčnost, kako so nekatera podjetja že stopila na pot zagotavljanja visokih standardov poštenosti poslovanja in kaj mora narediti Slovenija, da bo pošteno poslovanje postalo "business as usual". Kot primer orodja za zagotavljanje dobrega poslovanja so predstavili Deklaracijo o poštenosti poslovanja, ki jo je v letu 2011 podpisalo 43 podpisnikov in katere cilj je zaveza k in promocija poštenega poslovanja.

Na okrogli mizi, ki jo je vodil  Rok Praprotnik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, so gostje Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila, Matjaž Rakovec, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Anton Panjan, predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča in Alexander Picker, predsednik uprave Hypo Alpe Adria Banke, soočili svoja mnenja, izkušnje in argumente. Na vprašanje »Kaj je pošteno poslovanje?«  je Anton Panjan odgovoril, da o poštenem poslovanju govorimo »takrat, ko gospodarstvenik drži besedo«. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je so se v obdobju od 2000 do 2008 v poslovanju in medsebojnih odnosih porušile osnovne vrednote. Razloge za to lahko najdemo tudi v dejstvu, da so gospodarstveniki imeli zaupanje, ne pa tudi nadzora. Zaradi afer in škandalov v svetu in seveda tudi v Sloveniji se je začelo širjenje zavesti o potrebi po poštenem, etičnem in odgovornem poslovanju. Predstavniki gospodarstva na okrogli mizi so brez dlake na jeziku razložili, kako se v svojih organizacijah borijo proti korupciji, kakšni so integrirani sistemi, ki jih uporabljajo,  ter spregovorili o vsebini in zavezanosti etičnim kodeksom. Strinjali so se, da je vedno vodstvo tisto, ki mora dajati zgled, da se z implementacijo notranjih  nadzornih sistemov v podjetjih, z zavezanostjo etičnim načelom in s transparentnim poslovanjem da doseči »pošteno poslovanje«, ki prinaša priložnost za rast in razvoj podjetja.

Dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UNGC Slovenija: »UNGC Slovenija s svojim projektom »Ethos« želi opozarjati in aktivno sodelovati na področju boja proti korupciji in današnja okrogla miza je nadaljevanje številnih naših akcij v tej smeri. Potrebno je vzpostaviti poglobljen, pošten in konkreten dialog med gospodarstvom, zakonodajno, izvršno, sodno vejo oblasti in civilno družbo. Vesela sem, da je bila ta okrogla miza ravno take vrste odprt dialog.«


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj podpira projekt Od zibke do zibke

  21. novemebr 2011  
 Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj skupaj z Združenjem Manager podpira projekt Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve Od zibke do zibke.

Na konferenci z naslovom »Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti«, ki je potekala 23. novembra 2011 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Gradu Fužine, smo se pogovarjali o tem, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in tako tudi doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti,  razpravljali o ključnih temah vzpostavljanja sistemov za zapiranje snovnih zank v Sloveniji, predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine ter orisali nekatere možnosti za  sofinanciranje eko-inovacij.

Dogodek, ki ga je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve v sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije JAPTI, se je odvijal v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij.

 


Slovenska podjetja in druge organizacije vabljene k podpisu Deklaracije o poštenem poslovanju

  20. junij 2011  
 Protikorupcijska delovna skupina, ki deluje v sklopu Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija), po večmesečnem delu in usklajevanju s predstavniki slovenske poslovne javnosti objavlja Deklaracijo o poštenem poslovanju in poziva slovenska podjetja in druge organizacije (npr. nevladne organizacije, občine idr.) k podpisu – s podpisom deklaracije se bodo pridružile večsektorskim in čezmejnim prizadevanjem za transparentno, pošteno in pravično poslovno okolje in konkurenčnejše gospodarstvo.

Podpisane deklaracije prosimo pošljite na UNGC Slovenija, Prešernova 33, 4260 Bled, in sicer do 30. junija 2011.

Deklaracija o poštenem poslovanju je dokument, ki bo podpisnike zavezoval k transparentnemu in poštenemu poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10 tisoč evrov, in k medsebojnemu obveščanju o morebitnih kršitvah. Osnutek deklaracije, ki ga je pripravila protikorupcijska delovna skupina v sklopu UNGC Slovenija, je bil prvič predstavljen 20. januarja 2011 na konferenci »Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva«.
Deklaracija je prvi izdelek projekta Ethos, ki ga UNGC Slovenija izvaja v skladu z desetim načelom UN Global Compact (o preprečevanju korupcije kot o vzvodu za trajnostni razvoj). Namen projekta je v slovenskem prostoru vzpostaviti mehanizme, znanja in procese, s pomočjo katerih bi lahko gospodarstvo proaktivno in na lastno pobudo (torej ne samo pod pritiskom represivnih organov) preprečevalo korupcijo in povečevalo skladnost poslovanja z etičnimi in zakonodajnimi normami. S tem bi dolgoročno zmanjševalo tveganja in povečevalo zdravo konkurenčnost – posameznih podjetij in gospodarskega okolja kot celote.

Protikorupcijsko delovno skupino sestavljajo predstavniki članic UNGC Slovenija, strokovnih vladnih ustanov (Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče), predstavniki zainteresiranih podjetij in neodvisni strokovnjaki. Deklaracija ponuja načela Pobude za partnerstvo proti korupciji (PACI) kot smernice za vzpostavitev in izboljšanje programov skladnosti poslovanja v družbah podpisnicah. Pobudo PACI je na predlog nekaterih gospodarskih družb s področja inženirstva in gradbeništva (med njimi ABB, AMEC in Skanska) ter ob sodelovanju več velikih naftnih družb (Petronas, Chevron, Rio Tinto Alcan, Saudi Aramco in StatoilHydro) sprejel Svetovni gospodarski forum (WEF).

Organizacije, ki bodo podpisale deklaracijo o poštenem poslovanju, se bodo letno sestajale na skupščini podpisnikov, ki lahko bodisi na predlog katerekoli podpisnice bodisi na lastno pobudo sprejme tudi odločitev o izključitvi podpisnice, ki krši Deklaracijo.


>>Deklaracija o poštenen poslovanju<<
(podpisane deklaracije lahko pošljete do 30. junija 2011 na naslov UNGC Slovenija, Prešernova 33, 4260 Bled)


>>Ključni postopki, kako postati uradni podpisnik Deklaracije<<

 


Slovenska podjetja in druge organizacije vabljene k podpisu Deklaracije o poštenem poslovanju

  15. marec 2011  
 Protikorupcijska delovna skupina, ki deluje v sklopu Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija), po enomesečnem delu in usklajevanju s predstavniki slovenske poslovne javnosti objavlja Deklaracijo o poštenem poslovanju in poziva slovenska podjetja in druge organizacije (npr. nevladne organizacije, občine idr.) k podpisu – s podpisom deklaracije se bodo pridružile večsektorskim in čezmejnim prizadevanjem za transparentno, pošteno in pravično poslovno okolje in konkurenčnejše gospodarstvo. Organizacije-podpisnice deklaracije se bodo letno sestajale na skupščini podpisnikov, ki lahko bodisi na predlog katerekoli podpisnice bodisi na lastno pobudo sprejme tudi odločitev o izključitvi podpisnice, ki krši Deklaracijo.

Deklaracija o poštenem poslovanju je dokument, ki bo podpisnike zavezoval k transparentnemu in poštenemu poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, katerih vrednost presega  10 tisoč evrov, in k medsebojnemu obveščanju o morebitnih kršitvah. Osnutek deklaracije, ki ga je pripravila protikorupcijska delovna skupina v sklopu UNGC Slovenija, je bil prvič predstavljen 20. januarja 2011, na na konferenci »Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva«.

Deklaracija je prvi izdelek projekta Ethos, ki ga UNGC Slovenija izvaja v skladu z desetim načelom UN Global Compact (o preprečevanju korupcije kot o vzvodu za trajnostni razvoj). Namen projekta je v slovenskem prostoru vzpostaviti mehanizme, znanja in procese, s pomočjo katerih bi lahko gospodarstvo proaktivno in na lastno pobudo (torej ne samo pod pritiskom represivnih organov) preprečevalo korupcijo in povečevalo skladnost poslovanja z etičnimi in zakonodajnimi normami. S tem bi dolgoročno zmanjševalo tveganja in povečevalo zdravo konkurenčnost – posameznih podjetij in gospodarskega okolja kot celote.

Protikorupcijsko delovno skupino sestavljajo predstavniki članic UNGC Slovenija, strokovnih vladnih ustanov (Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče), predstavniki zainteresiranih podjetij in neodvisni strokovnjaki. Deklaracija ponuja načela Pobude za partnerstvo proti korupciji (PACI) kot smernice za vzpostavitev in izboljšanje programov skladnosti poslovanja v družbah podpisnicah. Pobudo PACI je na predlog nekaterih gospodarskih družb s področja inženirstva in gradbeništva (med njimi ABB, AMEC in Skanska) ter ob sodelovanju več velikih naftnih družb (Petronas, Chevron, Rio Tinto Alcan, Saudi Aramco in StatoilHydro) sprejel Svetovni gospodarski forum (WEF).

UNGC Slovenija sodeloval na 6. IRDO mednarodni konferenci »Družbena odgovornost in izzivi časa 2011: Mladi v presečišču časa svetovnih sprememb

 

Maribor, 10. – 12. marec 2011

 
 


Na šesti mednarodni konferenci z naslovom »Družbena odgovornost in izzivi časa 2011: Mladi v presečišču svetovnih sprememb«, ki jo je - v sodelovanju z UNGC Slovenija in še z nekaterimi drugimi partnerskimi organizacijami in ustanovami -  organiziral Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), je predavala dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UNGC Slovenija in predstojnica Coca-Coline katedre za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled.


Več informacij o konferenci je na voljo tukaj.


UNGC Slovenija s projektom Ethos za dolgoročno bolj konkurenčno gospodarstvo

  Ljubljana, 20. januar 2011  
 
Organizacija United Nations Global Compact Slovenija (Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj; v nadaljevanju UNGC Slovenija) je na konferenci z naslovom »Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva«, predstavila prvi izdelek projekta Ethos. Več kot 130 slovenskih gospodarstvenikov, ki jih je med drugim nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, je razpravljalo o Deklaraciji o poštenem poslovanju. Gre za dokument, ki bo slovenske gospodarske družbe med drugim zavezoval k transparentnemu in poštenemu poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v pogodbe za vse posle, vredne več kot 10 tisoč evrov in medsebojnemu obveščanju o kršitvah.

Projekt Ethos traja že nekaj mesecev, UNGC Slovenija ga izvaja v skladu z desetim načelom UN Global Compact (načelo govori o preprečevanju korupcije kot o vzvodu za trajnostni razvoj). Namen projekta je v slovenskem prostoru vzpostaviti mehanizme, znanja in procese, s pomočjo katerih bi lahko gospodarstvo proaktivno in na lastno pobudo (torej ne samo pod pritiskom represivnih organov) preprečevalo korupcijo in povečevalo skladnost poslovanja z etičnimi in zakonodajnimi normami. S tem bi dolgoročno zmanjševalo tveganja in povečevalo zdravo konkurenčnost – posameznih podjetij in gospodarskega okolja kot celote.

Prvi izdelek projekta je Deklaracija o poštenem poslovanju, ki jo je pripravila delovna skupina projekta Ethos, sestavljajo jo predstavniki nekaterih članic UNGC Slovenija, predstavniki strokovnih vladnih ustanov (Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče) ter neodvisni strokovnjaki. Deklaracija ponuja načela Pobude za partnerstvo proti korupciji kot smernice za vzpostavitev in izboljšanje programov skladnosti poslovanja v družbah podpisnicah. Pobudo za partnerstvo proti korupciji je na predlog nekaterih gospodarskih družb s področja inženirstva in gradbeništva (med njimi so ABB, AMEC in Skanska) ter ob sodelovanju več velikih naftnih družb (Petronas, Chevron, Rio Tinto Alcan, Saudi Aramco in StatoilHydro) sprejel Svetovni gospodarski forum (WEF).

Konferenca Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva je zbranim gospodarstvenikom v razmislek in presojo ponudila osnutek Deklaracije o poštenem poslovanju. "Želimo si, da bi bil dokument življenjski in realen, zato potrebujemo povratno informacijo od njegovih bodočih podpisnikov," je dejala dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UNGC Slovenija in vodja Coca-Coline katedre za trajnostni razvoj na IEDC. Vse gospodarske družbe, ki bodo marca podpisale deklaracijo, se bodo letno sestajale na skupščini podpisnikov, ki lahko bodisi na predlog katerekoli podpisnice bodisi na lastno pobudo sprejme tudi odločitev o izključitvi podpisnice, ki krši Deklaracijo.

"Projekt Ethos je zastavljen dolgoročno, naslednje naloge delovne skupine bodo razvoj postopka in mehanizmov certificiranja podjetij na področju skladnosti poslovanja, spodbujanje uveljavljanja paktov integritete v konkretnih javnih naročilih ter po potrebi tudi sprememba zakonodajnega okvira na tem področju," je še dodala dr. Zhexembayeva. Predsednica UNGC Slovenija in direktorica IEDC prof. dr. Danica Purg je dodala: "Vsako dejanje ali pobuda, ki podjetja usmerja h krepitvi svoje konkurenčnosti ter k izpopolnjevanju izdelkov in poslovnih modelov, jim pomaga pri zagotavljanju trajne vrednosti. Izboljševanje prodajnih rezultatov s kratkoročnimi neetičnimi in neskladnimi dejanji pa krivi sliko o uspešnosti na trgu in škodi vsem akterjem v panogi."

V projektu Ethos sodeluje tudi družba Siemens, ki je sama vpeljala kompleksen in strog interni program skladnosti poslovanja: "Zavedamo se, da gre za celovite, kompleksne spremembe, ki jih v nobenem okolju ni možno uresničiti čez noč. Vendar pa je dobro in prav, da v družbi obstajajo organizacije, ki so pripravljene spodbujati diskusijo o teh vprašanjih. Ne le v Sloveniji, tudi drugod po svetu Siemens spodbuja in omogoča tovrstne pobude," je povedala Medeja Lončar, direktorica Siemens d.o.o.

 

Deklaracija o poštenem poslovanju

Prezentacija Birgit Forstnig-Errath, Siemens AG


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj sodeluje pri projektu Horus 2010

  Ljubljana, 23. november 2010  
 


UN Global Compact Slovenija nadaljuje s partnerstvom pri projektu Slovenske nagrade za družbeno odgovornost - HORUS 2010. Podelitev priznanja se je odvijala v torek, 23. Novembra 2010 v Kinu Šiška v Ljubljani. Več informacij o samem projektu in nagradi Horus je na voljo tukaj.


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj partner 11. mednarodne konference Bled Forum o Evropi
  Bled, 11.-12. marec 2010  
 


Na tradicionalni mednarodni konferenci društva Bled Forum o Evropi, ki je potekala pod naslovom ''Prihodnost informacijske družbe in izzivi dobrega upravljanja'' je Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj sodelovalo kot partner osrednjega organizatorja konference, Društva Bled Forum o Evropi. Dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UN Global Compact Slovenija je udeležence nagovorila s predavanjem o družbeni odgovornosti voditeljev.

Dr. Nadya Zhexembayeva, predavateljica trajnostnega razvoja in voditeljstva na IEDC in podpredsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, enega od partnerjev konference, je udeležencem spregovorila o oblikovanju trajne vrednosti in o tem, kako lahko organizacije uspešno poslujejo z upoštevanjem družbenih in okoljskih priložnosti in na ta način izboljšajo svoje strateške prednosti. Poudarila je delovanje voditeljev v smeri širše družbene koristi in predstavila nekatere smernice, kako uskladiti osebni namen, vizijo in vrednote udeležencev z vizijo in vrednotami organizacije, v kateri delujejo.

Vsako leto po zaključku konference udeleženci sprejmejo deklaracijo Bled Forum o Evropi in potrdijo zaključke posveta, ki jih nato posredujejo pomembnim deležnikom v mednarodnem in evropskem prostoru ter drugim institucijam in posameznikom, ki vršijo vpliv na različnih ravneh. Deklaracija Bled Forum o Evropi opredeljuje ključne izzive, ki zahtevajo čimprejšnje ukrepanje ustreznih akterjev v družbi.

Društvo Bled Forum o Evropi, ustanovljeno leta 1996, je raziskovalno društvo, katerega ključna dejavnost je organizacija letne konference Bled Forum o Evropi. Društvo povezuje nevladne organizacije, vladne institucije in poslovni sektor. Člani se združujejo z namenom opredelitve prihodnjih izzivov ter priprave predlogov ustreznih odzivov nanje s pomočjo vplivanja na ključne oblikovalce razvoja družbe. Osrednje teme društva so izzivi, s katerimi se danes srečuje Evropa, vloga Evrope v svetu, zaščita človekovih pravic, vladavina prava ter splošen družbeni razvoj.

<<Več informacij o 11. konferenci Bled Forum o Evropi>>


Challenge:Future - ideje mladih iz različnih držav za trajnostni razvoj sveta
       Bled, 12. november 2009  
 

Združenje za razvoj managementa v Srednji in Vzhodni Evropi (CEEMAN), IEDC-Poslovna šola Bled in organizacija Third Millenium Knowledge so zasnovali  globalno tekmovanje študentov “Challenge:Future”, katerega cilj je spodbujati sodelovanje in inovacije za trajnostni razvoj sveta.

Challenge:Future je tekmovanje, katerega namen je pritegniti številne mlade iz vsega sveta in širiti znanje ter prispevati ustvarjalne ideje in razvijati trajnostne rešitve za specifične globalne in poslovne izzive. Tekmovanje ustvarja virtualen forum za izmenjavo poslovnih in globalnih izzivov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Tekmovanje se s pomočjo uporabe sodobnih spletnih 2.0 tehnologij zavzema za raznolikost ter enake možnosti za vse študente med 18. in 30. letom iz različnih držav sveta.

Challenge:Future uživa podporo svetovalnega odbora, ki ga sestavljajo znani vizionarji in misleci, med njimi Don Tapscott, Nancy J. Adler, Chris Laszlo, Jean-Pierre Lehmann in Danah Zohar, ter uglednih institucij, kot so Eurasia Partnership Foundation, NetImpact, EABIS, založniška hiša Emerald Group Publishing pa sodelujočim timom omogoča dostop do najkakovostnejših vsebin s področja managementa.

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je »Prihodnost povezovanja« (The Future of Connecting), s šestimi podtemami: Pokliči me leta 2020/Call Me in 2020 (prihodnost komunikacij), Premakni!/Move it! (prihodnost transporta), O čem se govori?/What's the Buzz? (prihodnost medijev), Pojej korenček!/Eat that Carrot! (prihodnost zdravstva), Mladost je zakon!/Youth Rulz! (prihodnost mladih v družbi), Hitro naprej/Fast forward (prihodnost napredka).

Prva dva kroga tekmovanja potekata prek posebne spletne platforme (1. krog od novembra do januarja, 2. od januarja do marca), nekajdnevni zaključni dogodek pa se bo odvijal aprila 2010 na Bledu. V času trajanja tekmovanja bo podeljenih več nagrad, zmagovalna ekipa pa prejme veliko nagrado v vrednosti 20.000 EUR. 18. novembra se zaključuje prvi krog prijav sodelujočih timov; od začetka tekmovanja v septembru do danes se je prijavilo že prek 1.100 študentov iz več kot 330 izobraževalnih institucij iz 63 držav.


>>O projektu Challenge:Future<<

Svetovni trg trajnostnih izdelkov in storitev je v porastu: Slovenija pri tem ni izjema
  Ljubljana, 5. november 2009  
 
prof. dr. Danica Purg, predsednica UNGC Slovenija
dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UNGC Slovenija


Vera Aljančič Falež, članica uprave pri Skupini Mercatorprof. dr. Danica Purg, predsednica UNGC Slovenija in Janež Škrabec, predsednik Skupine Riko

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj je za svoje člane pripravilo dogodek z naslovom: »Ustvarjanje trajnostnih izdelkov in storitev«.Gostitelj srečanja, ki se ga je udeležilo blizu 60 predstavnikov različnih gospodarskih panog in drugih področij, je bila Skupina Mercator. Namen dogodka je bil poglobiti razumevanje trajnostnih izdelkov in storitev ter razpravljati o procesih, ki potekajo na tem področju. Dogodek je pod enim okriljem povezal znanje, mreženje in navdih ter spodbudil razpravo o konkretnih in inovativnih projektih.

Udeležence – predstavnike podjetij, vladnih organizacij, nevladnih organizacij in medijev – je pozdravila prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled. Kratkemu uvodu in predstavitvi primerov dobrih praks z naslovom »Ustvarjanje trajnostnega izdelka: oblikovanje, embaliranje in drugo«, ki ju je vodila dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in direktorica Enoletnega študija Executive MBA na IEDC-Poslovni šoli Bled, je sledila predstavitev z naslovom »Trajnostni razvoj kot del strategije Skupine Mercator«, ki sta jo pripravili predstavnici Skupine Mercator Vera Aljančič Falež, članica uprave, in Lučka Kavkler, vodja službe za varstvo okolja.

Udeležence – predstavnike podjetij, vladnih organizacij, nevladnih organizacij in medijev – je pozdravila prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled. Kratkemu uvodu in predstavitvi primerov dobrih praks z naslovom »Ustvarjanje trajnostnega izdelka: oblikovanje, embaliranje in drugo«, ki ju je vodila dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in direktorica Enoletnega študija Executive MBA na IEDC-Poslovni šoli Bled, je sledila predstavitev z naslovom »Trajnostni razvoj kot del strategije Skupine Mercator«, ki sta jo pripravili predstavnici Skupine Mercator Vera Aljančič Falež, članica uprave, in Lučka Kavkler, vodja službe za varstvo okolja.

Dr. Nadya Zhexembayeva, je med svojim predavanjem predstavila nekaj spodbudnih spoznanj glede prihodnjih možnosti v zvezi s trgom, oblikovanjem, usmeritvami in tehnologijo na področju trajnostnih izdelkov in storitev. Med drugim je dejala, da »trajnostni izdelki in storitve postajajo veljavna norma, zanimanje zanje pa je večje kot kdaj koli prej. Potrošniki, ki so iskreno zaskrbljeni glede planeta, človeštva in prihodnosti, si želijo podpirati podjetja in organizacije, katerih poslovne dejavnosti so trajnostno usmerjene in dolgoročno ne škodujejo okolju.« Dodala je še: »Organizacije, ki zagotavljanje trajnostnih izdelkov in storitev vidijo kot inovativen proces sprememb, opuščajo uporabo tradicionalnih ekološko učinkovitih praks, ki so v glavnem osredotočene na zmanjševanje tveganj delovanja na trgu. Zdaj preučujejo nove poslovne modele in strategije oblikovanja, ki lahko s tem, ko spodbujajo inovativne rešitve, odprejo nove tržne priložnosti. To po drugi strani zagotavlja nove priložnosti za raziskovanje in uvajanje trajnostnih izdelkov in storitev, ki strankam ponujajo boljše koristi in prispevajo k rasti organizacije.«

Vera Aljančič Falež in Lučka Kavkler iz Skupine Mercator sta predstavili razvoj trajnostnih izdelkov v okviru strategije trajnostnega razvoja družbe Mercator. Po besedah Aljančič Faleževe se »število slovenskih kupcev, ki želijo varovati okolje in ki med nakupovanjem upoštevajo trajnost, povečuje. Svetovni trg trajnostnih izdelkov in storitev raste. Na podlagi opazovanja vzorcev nakupovanja naših strank lahko z veseljem potrdimo, da Slovenija v zvezi s tem ni izjema«.

Kaj so trajnostni izdelki in storitve?
Trajnostni izdelki in storitve ponujajo vrsto neizkoriščenih priložnosti za doseganje primerljivih stroškovnih prednosti ter boljših rezultatov z vidika vplivov na okolje in družbo.

Trajnostne izdelke in storitve je mogoče opisati z naslednjimi koncepti:

 • učinkovita raba surovin;
 • oblikovanje, ki omogoča učinkovito uporabo virov (npr. z optimizacijo porabe energije in vode ali z uporabo manj nepredelanih materialov);
 • vzdržljiv dizajn (npr. stabilna konstrukcija in dolga življenjska doba);
 • visoka razgradljivost (npr. uporaba zlahka razgradljivih materialov);
 • učinkovita logistika (npr. uporaba čim manj embalaže in učinkoviti prevozi);
 • nadomeščanje storitev (npr. najem avtomobila za krajši čas in podobne strategije za zmanjšanje porabe virov na osebo s preoblikovanjem lastniških struktur);
 • ustrezno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;
 • splošni delovni pogoji (npr. delovni čas ali minimalna plača);
 • zdravje in varnost delavcev (npr. ustrezna oprema in pripomočki za delo v strupenih okoljih);
 • varnost in zdravje potrošnikov (npr. obveščanje potrošnikov prek oznak na izdelkih in prostovoljnih informacij).

Po uvodnih predstavitvah so udeleženci srečanja razpravljali o problemih in rešitvah, s katerimi se srečujejo njihove organizacije pri prizadevanju za razvoj trajnostnih izdelkov in storitev ter za doseganje rasti organizacij prek trajnostnega razvoja.  

Dodatne informacije:

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj, Prešernova 33, 4260 Bled, Slovenija, http://www.ungc-slovenia.si/, Tanja Zabukovnik, tel.: +386 4 57 92 543, e-pošta: tanja.zabukovnik@iedc.si.

Vključevanje trajnostnega razvoja v osrednjo poslovno strategijo kot podlaga za ustvarjanje konkurenčnih prednosti
  Bled, 16. september 2009  
 
Uspešen zaključek prvega praktično usmerjenega seminarja o gospodarskem vidiku trajnostnega razvoja v Sloveniji.

V organizaciji Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj se je zaključil dvodnevni odprti seminar z naslovom »Trajnostni razvoj kot vir strateške prednosti«, ki je bil osredotočen na gospodarski vidik trajnostnega razvoja. Seminar, ki ga je vodila dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in profesorica trajnostnega razvoja na IEDC – Poslovni šoli Bled, je ponudil obsežen vpogled v načine, kako trajnostni razvoj uspešno vključiti v gospodarsko dejavnost.

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj, slovenska podružnica največje mednarodne mreže za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, je pripravilo seminar o trajnostnem razvoju kot strateškem viru, ki pomaga ustvarjati dodano vrednost in doseganje večjega  dobička organizacij. Seminar je ponudil praktične izkušnje pri oblikovanju in izvajanju uspešnih in finančno sprejemljivih projektov na področju trajnostnega razvoja organizacij. Kot je dejala dr. Nadya Zhexembayeva, osrednja predavateljica na seminarju, »se morajo posamezniki in organizacije nenehno prilagajati, da lahko preživijo v svetu vse večje globalne konkurenčnosti, potrošništva, povečane okoljske regulative in zmanjševanja naravnih virov. Vključevanje trajnostnega razvoja v osrednjo poslovno  strategijo organizacij, slednjim pomaga ustvarjati ključne konkurenčne prednosti. Stremljenje k doseganju trajnostni razvoja namreč omogoča ustvarjanje vezi in soodvisnosti med gospodarstvom in družbo ter tako nove možnosti ustvarjanja vzajemnih koristi in trajne vrednosti.«

Na seminarju so se udeleženci - managerji poslovnih funkcij, ki so odgovorni za ključne poslovne dejavnosti, kot so proizvodnja, logistika, marketing, raziskave & razvoj, HR, poslovni procesi itd. - seznanili z najnovejšimi spoznanji s področja povezovanja gospodarskih dejavnosti in družbe ter z uspešnimi primeri vključevanja družbenih in okoljevarstvenih vidikov v poslovno strategijo organizacij. Obenem pa je udeležba na seminarju bila tudi priložnost za izmenjavo idej in najboljših praks na področju trajnostnega in družbenega razvoja organizacij v svetu.

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj organiziralo dogodek o trajnostnem razvoju slovenskih organizacij v času krize
  Ljubljana, 17. april 2009  
 
Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj (UN Global Compact Slovenija) je pripravilo srečanje svojih članov z naslovom »Trajnostni razvoj organizacij v času krize«. Dogodek je s svojim obiskom počastil tudi predsednik RS, dr. Danilo Türk. Predstavnike podjetij, vladnih, nevladnih organizacij in medijev sta uvodoma nagovorila prof. dr. Danica Purg, predsednica UN Global Compact Slovenija in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled, ter gostitelj dogodka, mag. Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobil, v nadaljevanju pa je srečanje in zanimivo razpravo na temo trajnostnega razvoja v času krize vodila dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UN Global Compact Slovenija in profesorica za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled.   

Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je uvodoma poudaril, da so glavne prioritete v današnji družbi povezane z vprašanjem premagovanja krize s pomočjo inovativnosti, katere del mora biti posvečen ekološki zaščiti in razvoju ter večji pozornosti do ekologije. Predsednik Türk se je zavzel za to, da bi v Sloveniji organizirali mednarodni dogodek, ki bi omogočal tudi mednarodne primerjave najboljših praks, s pomočjo katerih bi prišli do resnično dobrih in novih inovativnih idej in programov na področju trajnostnega razvoja organizacij. Dejal je, da se v Globalni dogovor vključuje veliko podjetij, in prav bi bilo, če bi v svetovni upravi tega gibanja nekega dne sodeloval tudi kakšen slovenski predstavnik. 

Na srečanju so člani društva UN Global Compact Slovenija  predstavili uspešne primere vključevanja družbenih  in okoljevarstvenih vidikov v poslovno strategijo organizacij. Predsednica UN Global Compact Slovenija, prof. dr. Danica Purg, je v  pozdravnem nagovoru udeležencem dejala, da »UN Global Compact Slovenija svetuje in pomaga slovenskim podjetjem na področju trajnostnega razvoja in v ta namenpripravlja redna srečanja, okrogle mize, konference in individualna srečanja.« Povzela je tudi letošnje aktivnosti društva  indejala,»da je društvo  vnovič podprlo Društvo Bled Forum o Evropi, da je soorganiziralo prvo Šolo družbene odgovornosti podjetij v Srednji in JV Evropii (DOP Šola) ter da sodeluje pri  pilotskem nacionalnem projektu Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS, ki bo podeljena družbeno odgovornim podjetjem v Sloveniji.« Po besedah dr. Purgove bo društvo UN Global Compact Slovenija nadaljevalo s pripravo in vodenjem srečanj predstavnikov podjetij, vladnih, nevladnih organizacij, akademikov in medijev, saj so odlična priložnost za izmenjavo idej in najboljših praks na področju trajnostnega in družbenega razvoja organizacij. 

Po uvodnih predstavitvah so udeleženci srečanja razpravljali o problemih in rešitvah, s katerimi se soočajo njihove organizacije pri prizadevanju za doseganje trajnostnega razvoja v času globalne krize. Srečanje je vodila in vsebinsko povezovala dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica UN Global Compact Slovenija in profesorica za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled, ki je dejala: »V času svetovne gospodarske krize je koncept trajnostnega razvoja priložnost za razvoj najbolj naprednih inovacij tako v posameznih podjetjih kot tudi širše, v celotnem slovenskem gospodarstvu. Slednje dosežemo z integracijo družbenih in okoljskih vidikov kot virov konkurenčnih prednosti v ključna področja poslovanja.«

UN Global Compact Slovenija predstavitev »Trajnostni razvoj organizacij v času krize«

Si.mobilova predstavitev »Re.misli – več kot le beseda«


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj sodelovalo na X. mednarodni konferenci Bled Forum o Evropi
  Bled, 6. in 7. marec 2009  
 Na dvodnevni konferenci Bled Forum o Evropi z naslovom Naš skupni izziv - Vloga kulture v družbi znanja, ki je potekala 6. in 7. marca 2009 v hotelu Golf na Bledu, je Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj sodelovalo kot partner osrednjega organizatorja konference, Društva Bled Forum o Evropi. Ob koncu posveta so udeleženci konference sprejeli deklaracijo Bled Forum o Evropi, s katero želijo prispevati k letošnjemu evropskemu letu kreativnosti in inovacij.

Predavatelji na X. konferenci Bled Forum o Evropi so predstavljali različna področja, zastopana so bila podjetja, vladne službe in nevladne organizacije ter akademiki. Prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled, je udeležencem konference spregovorila o inovativnem pristopu k poučevanju managementa in voditeljstva.

Med predavatelji na X. konferenci Bled Forum o Evropi so bili tudi Tania Friederichs, Generalni direktorat za raziskave, Evropska komisija; Majda Širca, ministrica RS za kulturo; Slavoj Žižek, filozof; Jerome C. Glenn, direktor projekta Millennium, Washington, DC; Matej Potokar, generalni direktor, Microsoft Slovenija; Janez Škrabec, direktor in predsednik Skupine RIKO; Tatjana Aparac Jelušić, Univerza v Zadru, in mnogi drugi.

Vsako leto po zaključku konference udeleženci sprejmejo deklaracijo Bled Forum o Evropi in potrdijo zaključke posveta, ki jih nato posredujejo pomembnim deležnikom v mednarodnem in evropskem prostoru ter drugim institucijam in posameznikom, ki vršijo vpliv na različnih ravneh. Deklaracija Bled Forum o Evropi opredeljuje ključne izzive, ki zahtevajo čimprejšnje ukrepanje ustreznih akterjev v družbi.

Društvo Bled Forum o Evropi, ustanovljeno leta 1996, je raziskovalno društvo, katerega ključna dejavnost je organizacija letne konference Bled Forum o Evropi. Društvo povezuje nevladne organizacije, vladne institucije in poslovni sektor. Člani se združujejo z namenom opredelitve prihodnjih izzivov ter priprave predlogov ustreznih odzivov nanje s pomočjo vplivanja na ključne oblikovalce razvoja družbe. Osrednje teme društva so izzivi, s katerimi se danes srečuje Evropa, vloga Evrope v svetu, zaščita človekovih pravic, vladavina prava ter splošen družbeni razvoj.

Več informacij o X. konferenci Bled Forum o Evropi


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj partner prve Šole družbene odgovornosti podjetij v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi
  Ljubljana, 19. februar 2009  
 


Danes je 30 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore pričelo s tritedenskim programom prve Šole družbene odgovornosti podjetij (DOP) v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi, ki jo organizirata Londonska šola za odnose z javnostmi in Zavod Ekvilib. Med partnerji Šole DOP je tudi Slovensko društvo ZN za trajnosti razvoj.

Londonska šola za odnose z javnostmi je z namenom vzpostavitve trajnega izobraževalnega programa s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v Srednji, Vzhodni in Južni Evropi danes začela izvajati pilotski program Šole družbene odgovornosti podjetij, ki bo potekala od 19. februarja do 6. marca 2009  na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.

Poslanstvo Šole DOP je izobraževanje predstavnikov različnih skupin deležnikov o ključnih konceptih in orodjih družbene odgovornosti na tak način, da bodo znanja s področja družbene odgovornosti lahko uporabljali pri vsakdanjem delu.

Predavatelji na programu Šole DOP prihajajo z različnih področij; zastopana so podjetja, vladne službe in nevladne organizacije, mediji in akademiki. Dr. Nadya Zhexembayeva, profesorica za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled, bo udeležencem predavala o upravljanju in izvrševanju strategij družbene odgovornosti podjetij in o vpetosti koncepta družbene odgovornosti v poslovno okolje. 

Šola družbene odgovornosti podjetij je razdeljena na sedem programskih modulov – upravljanje z deležniki in uvod v družbeno odgovornost podjetij, upravljanje s tveganji in z nevarnostmi, upravljanje z deležniki v praksi in gradnja ugleda, upravljanje in izvrševanje strategij družbene odgovornosti podjetij, vloga posredovanja in medijev, študije primerov na področju družbene odgovornosti podjetij ter kritični pogled na družbeno odgovornost.

V okviru šolanja bodo udeleženci pripravili projekt družbene odgovornosti, ki ga bodo predstavili ob koncu šolanja. Ob uspešnem zaključku bodo pridobili diplomo DOP Londonske šole za odnose z javnostmi.

Razvoj programa Šole družbene odgovornosti sofinancira Evropska unija v okviru programa PROGRESS in Urad Vlade RS za enake možnosti.


Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj sodelovalo na konferenci o Družbeno odgovornem poslovanju 2008
  Zagreb, 17. december 2008  
 Hrvaško društvo ZN za trajnostni razvoj je pripravilo konferenco o družbeno odgovornem poslovanju. Glavni cilj konference je bil združiti dva ključna izziva, s katerima se srečujejo korporacije: kako ohraniti in izboljšati konkurenčnost na trgu in kako odgovoriti na etične, družbene in ekološke potrebe Hrvaškega poslovnega sveta za trajnostni razvoj.

Dr. Nadya Zhexembayeva, podpredsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in profesorica za trajnostni razvoj na IEDC-Poslovni šoli Bled, je udeležencem spregovorila o »Ustvarjanju dobičkov na razpotju med družbo in poslovanjem«.

Predstavitev je na voljo tukaj.  


Britanska kraljica Elizabeta II. na konferenci Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj
  Lipica, 22. oktober 2008  
 

Njeno veličanstvo, britanska kraljica Elizabeta II., in Njegova kraljeva visokost, vojvoda Edinburški, sta obiskala konferenco z naslovom "Trajnostni razvoj za doseganje nacionalne konkurenčnosti," ki jo je organiziralo Slovensko društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj, v sodelovanju z IEDC-Poslovno šolo Bled in UK Trade&Investment. Kraljico je sprejela prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj in predsednica IEDC-Poslovne šole Bled.

Visoka gosta sta se ob tej priložnosti srečala s predstavniki slovenskega gospodarstva, ki so se udeležili konference Slovenskega društvo Združenih Narodov za trajnostni razvoj, katerega sedež je na IEDC-Poslovni šoli Bled. David Miliband, britanski zunanji minister, pa je udeleženem konference predstavil vlogo in pomembnost britanskih atašejev pri iniciativi Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj.

Na konferenci so bili predstavljeni najboljši primeri poslovnih praks s področja trajnostnega razvoja za doseganje konkurenčne prednosti, konferenca pa je bila priložnost tudi za odprt dialog in posvet med udeleženci. Namen konference je bil v gospodarstvu in v širši javnost dvigniti zavedanje o poslovanju, ki teži k trajnostnemu razvoju, obenem pa istočasno spodbuditi dialog in razvoj inovativnih praks v okviru nacionalnega prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. Janez Škrabec, Skupina Riko, Tatjana Fink, Trimo Trebnje, Jon Pender, GlaxoSmithKline, in Žiga Debeljak, Skupina Mercator, so predstavili primere dobrih praks s področja trajnostnega razvoja, ki koristijo gospodarstvu in širši družbi.

<<Primeri dobrih praks, ki so bili predstavljeni na konferenci, so na voljo tukaj>>.

Ogled fotografij s konference
Nagradni natečaj »Podnebje v Alpah ima svojo ceno« pod okriljem CIPRE-Mednarodne komisije za varstvo Alp
 

100.000 evrov proti podnebnim spremembam v Alpah

  1. avgust 2008  
 
Mednarodna komisija za varstvo Alp-CIPRA v letošnjem letu podeljuje za zgledno izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k varstvu podnebja oz. k prilagajanju na posledice podnebnih sprememb, nagrade v skupni vrednosti 100.000 evrov. Rok za oddajo kandidature se je zaključil 31. julija 2008. Zmagovalni projekti bodo javno razglašeni 6. novembra 2008.

V globalnem pogledu sodijo alpske države v skupino bogatih industrijskih držav, ki so največji so-povzročitelji podnebnih sprememb. Za slednje je znanstveno je dokazano, da jih je nujno potrebno zmanjšati. Izkušnje kažejo, da se ukrepov zmanjševanja oziroma varovanja podnebja ne lotevamo dovolj odločno, kar velja zlasti za javni sektor. CIPRA se kot nevladna organizacija zavzema, da se na tem področju naredijo koraki naprej. Tako bo denarno nagradila izvajanje ukrepov prilagajanja na posledice podnebnih sprememb ter podelila več nagrad za dejavnosti, povezane z zmanjševanjem tovrstnih posledic.

V nagradnem natečaju »Podnebje v Alpah ima svojo ceno« bo CIPRA finančno podprla tiste ukrepe, tj. projekte, pobude ali dejavnosti varovanja podnebja ali prilagajanja na posledice podnebnih sprememb na območju Alp, ki med seboj usklajujejo okoljske, družbene in gospodarske interese. V imenu varstva podnebja se namreč ne smejo izvajati ukrepi, ki negativno vplivajo na okolje ali družbo.
Projekt cc.alps in s tem tudi denarna sredstva za nagrade so zagotovljena s strani švicarskega Sklada za naravo MAVA (Montricher/CH).

Vsi prispeli projekti bodo 7. avgusta 2008 javno objavljeni na spletnih straneh CIPRA International http://www.cipra.org/sl v jeziku, v katerem so bili predloženi. Dodatne informacije o projektu in natečaju cc.alps so objavljene na spletnem naslovu www.cipra.org/cc.alps.

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.


Stremimo k trajnostnemu razvoju: ''zeleno'' poslovanje kot vir strateške prednosti
  Bled, 5. junij 2008  
 
Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj je organiziralo dogodek z naslovom »Stremimo k trajnostnemu razvoju: ''zeleno'' poslovanje kot vir strateške prednosti«. Dogodek, ki ga je gostila IEDC-Poslovna šola Bled,  je bil odlična priložnost za predstavitev primerov dobrih poslovnih praks s področja trajnostnega razvoja, ki koristijo podjetju, okolju in družbi.

Na dogodku, pripravljenem v obliki okrogle mize, so naslednji strokovnjaki predstavili konkretne primere s področja »zelenega« poslovanja:

Andrej Zmajšek, IT Manager, SiMobil, je predstavil SiMobilov Eko projekt. Med osrednjimi cilji projekta je odgovornost podjetja do družbe in okolja ter vključitev okoljske strategije v korporativno strategijo podjetja. Podjetje je projekt najprej predstavilo svojim zaposlenim, ki so projekt že sprejeli in postali bolj dojemljivi za okoljsko problematiko. Ko bodo doseženi konkretni rezultati na internem nivoju, bo SiMobil projekt predstavil tudi ostalim deležnikom podjetja in širši javnosti. Projekt že niza prve rezultate v obliki konkretnih dejanj, med njimi manjša poraba električne energije v poslovnih prostorih podjetja, bolj racionalna uporaba klimatskih naprav, podjetje pa je svojim zaposlenim ponudilo tudi službena kolesa z varno kolesarnico, kar je mnoge zaposlene že vzpodbudilo, da za prevoz na delovno mesto izberejo kolo namesto avtomobila.

Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, je predstavila projekt Rituali-ekopisarna, ki ga je Umanotera razvila skupaj še z nekaterimi partnerji. Gre za program ukrepov, s katerimi je mogoče zmanjšati vplive na okolje, ki izvirajo iz pisarniških prostorov. Projekt se opira na tri stebre, in sicer na svetovanje in izobraževanje, katalog okolju prijaznih izdelkov ter na vključevanje podjetij v sistem certificiranja, s katerimi potrdijo njihovo trajnostno in okolju prijazno naravnanost. Glede na stopnjo sprejetih ukrepov so predvidene tri stopnje certifikatov, in sicer ekopraktik, ekostrateg in ekovizionar.
»Predstavitev projekta Rituali-ekopisarna«

Mirjam Papler, s tiskarne in založniške hiše Medium Žirovnica, je spregovorila o  izkušnjah podjetja z načrtovanjem in upravljanjem posledic izpustov CO2, o metodah, s katerimi podjetje ustrezno zmanjšuje količino CO2 izpustov, vkjučno s ponovno uporabo proizvodov za pridobitev surovin z reciklažo. Mirjam je z udeleženci okrogle mize delila tudi nekatere konkretne rezultate eko-delovanja podjetja.      
»Predstavitev eko-delovanja podjetja Medium Žirovnica«.Vpliv podnebnih sprememb na poslovanje in trajnostni razvoj kot poslovna strategija organizacij
  Bled, 6. marec 2008  
 Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj je v sodelovanju z Društvom Bled Forum o Evropi pripravilo prvo letošnje srečanje članov in drugih zainteresiranih družbenih skupin. Osrednji govorec na dogodku,Jerome C. Glenn, direktor Millennium projekta iz Washingtona, DC, je govoril o vplivu podnebnih sprememb na poslovanje. Dogodek je postregel tudi s predstavitvijo  najboljših praks in inovativnih poslovnih rešitev, ki pomagajo podjetjem pri doseganju konkurenčne prednosti na področju trajnostnega razvoja.

Dogodek je pritegnil člane in goste Slovenske organizacije UN Global Compact, med njimi tudi veleposlanika Nizozemske v Sloveniji, nj. eksc. John C. M. Groffen. Po uvodnem pozdravu in nagovoru gostov s strani gostiteljice, Danice Purg, predsednice Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj ter predsednice IEDC-Poslovne šole Bled, je Nadya Zhexembayeva, profesorica za trajnostni razvoj na IEDC, predavala o trajnostnem razvoju kot poslovni strategiji podjetij ter vodila z udeleženci razpravo o orodjih, načinih in primerih dobrih praks, ki lahko pomagajo podjetjem in drugim organizacijam, da postanejo bolj konkurenčna.

Termin »trajnostni razvoj« [Eng: Sustainbility] je bil predstavljen kot poslovna strategija, ki podjetjem in organizacijam omogoča uspešno, dolgoročno in finančno sprejemljivo vodenje tveganj in priložnosti, ki izhajajo iz pojemajočih naravnih virov in vse večjih družbenih pričakovanj.

Pomembnimi koraki, ki pomagajo podjetjem poslovanje prilagoditi na način, da le to sledi načelom trajnostnega razvoja, so:
 • Podjetje ugotovi, kaj zanj pomeni trajnosti razvoj
 • Podjetje pri pripravi poslovne strategije in izboru taktik upošteva trajnostni razvoj
 • Podjetje se v procesu vključevanja trajnostnega razvoja v poslovno strategijo osredotoči na majhne korake in proslavi prve uspehe in primere dobre prakse
 • Podjetje pri vodenju poslovnih procesov ne odstopa od začrtane strategije in se uči ter izpopolnjuje skozi učenje iz primerov dobrih praks
Inovativni pristopi podjetja Unilver in Wal-Mart so bili predstavljeni kot primeri, kako je lahko trajnostni razvoj vključen v osrednjo poslovno strategijo podjetja in kot tak podjetju lahko pomaga doseči ključno konkurenčno prednost na trgu.

Po razlagi trajnostnega razvoja podjetij in pregledov dobrih poslovnih praks s tega področja, je udeležence dogodka nagovoril Blaž Golob, predsednik Društva Bled Forum o Evropi, ki je predstavil delo društva in besedo predal Jerome C. Glennu, direktorju Millennium projekta. G. Glenn je soavtor poročila Stanje prihodnosti 2007, ki je bilo izdano pod okriljem Združenih Narodov. Glenn je predstavil njegova dognanja opisana v poročilu, ki so osredotočena na 15 ključnih globalnih izzivov, med njimi trajnostni razvoj, dostop do vodnih virov, vzpostavitev etičnega gospodarstva, vse večja porabe energije idr. V nadaljevanju svoje predstavitve je Glenn z udeleženci razpravljal o možnostih in načinih, kako odgovoriti na klimatske spremembe s pomočjo poslovnih inovacij in kreativnega podjetništva.


Predstavniki podjetij, vladne in nevladne organizacije sklenile dogovor o sodelovanju
  14. januar 2008  
  Ljubljana, 15. januar 2008 – Na včerajšnjem srečanju slovenske veje organizacije UN Global Compact, so se predstavniki različnih družbenih skupin dogovorili o nujnem medsebojnem sodelovanju pri ozaveščanju slovenskih podjetjih o tem, kakšna je njihova odgovornost pri izpoljevanju načel UN Global Compacta (UNGC). Srečanje je vodila prof. dr. Danica Purg, dekanja in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled ter predsednica UNGC Slovenija, gostil ga je g. Janez Škrabec, generalni direktor Riko d.o.o. in član nadzornega odbora UNGC Slovenija, svoja videnja in doprinos k društvu pa so predstavili tudi vsi ostali udeleženci srečanja.


Ustanovno srečanje Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj
  7. junij 2007  
  Bled, 7. junij 2007 – Na današnji novinarski konferenci je prof. dr. Danica Purg, direktorica IEDC-Poslovne šole Bled, spregovorila o tem, zakaj se je skupina vplivnih slovenskih podjetij in organizacij odločila ustanoviti slovensko vejo organizacije UN Global Compact, in o temeljnih ciljih ter dejavnostih društva. Minister dr. Žiga Turk iz Službe Vlade za razvoj je predstavil stališče vlade do trajnostnega razvoja, prof. dr. Danilo Türk, bivši pomočnik generalnega sekretarja ZN, pa je spregovoril o povezavi ZN s pobudami poslovnega sveta. Sledilo je ustanovno srečanje društva, na katerem so 40 predstavnikov podjetij-ustanovnih članov in članov društva nagovorili dr. Žiga Turk, prof. dr. Danilo Türk, Matej Ogrin, direktor CIPRA Slovenija, Stephane Sisco, poznavalec Global Compact Francija, in Nadya Zhexembayeva, direktorica centra za trajnostni razvoj pri ameriški univerzi Case Western Reserve.

 

 

  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija