Projekt Ethos - Deklaracija o poštenem poslovanju

Slovenska podjetja in druge organizacije vabljene k podpisu Deklaracije o poštenem poslovanju

 
 

Protikorupcijska delovna skupina, ki deluje v sklopu Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija), po večmesečnem delu in usklajevanju s predstavniki slovenske poslovne javnosti objavlja Deklaracijo o poštenem poslovanju in poziva slovenska podjetja in druge organizacije (npr. nevladne organizacije, občine idr.) k podpisu – s podpisom deklaracije se bodo pridružile večsektorskim in čezmejnim prizadevanjem za transparentno, pošteno in pravično poslovno okolje in konkurenčnejše gospodarstvo.

Podpisane deklaracije prosimo pošljite na UNGC Slovenija, Prešernova 33, 4260 Bled.

Deklaracija o poštenem poslovanju je dokument, ki bo podpisnike zavezoval k transparentnemu in poštenemu poslovanju, k vključevanju protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10 tisoč evrov, in k medsebojnemu obveščanju o morebitnih kršitvah. Osnutek deklaracije, ki ga je pripravila protikorupcijska delovna skupina v sklopu UNGC Slovenija, je bil prvič predstavljen 20. januarja 2011 na konferenci »Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva«.
Deklaracija je prvi izdelek projekta Ethos, ki ga UNGC Slovenija izvaja v skladu z desetim načelom UN Global Compact (o preprečevanju korupcije kot o vzvodu za trajnostni razvoj). Namen projekta je v slovenskem prostoru vzpostaviti mehanizme, znanja in procese, s pomočjo katerih bi lahko gospodarstvo proaktivno in na lastno pobudo (torej ne samo pod pritiskom represivnih organov) preprečevalo korupcijo in povečevalo skladnost poslovanja z etičnimi in zakonodajnimi normami. S tem bi dolgoročno zmanjševalo tveganja in povečevalo zdravo konkurenčnost – posameznih podjetij in gospodarskega okolja kot celote.

Protikorupcijsko delovno skupino sestavljajo predstavniki članic UNGC Slovenija, strokovnih vladnih ustanov (Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče), predstavniki zainteresiranih podjetij in neodvisni strokovnjaki. Deklaracija ponuja načela Pobude za partnerstvo proti korupciji (PACI) kot smernice za vzpostavitev in izboljšanje programov skladnosti poslovanja v družbah podpisnicah. Pobudo PACI je na predlog nekaterih gospodarskih družb s področja inženirstva in gradbeništva (med njimi ABB, AMEC in Skanska) ter ob sodelovanju več velikih naftnih družb (Petronas, Chevron, Rio Tinto Alcan, Saudi Aramco in StatoilHydro) sprejel Svetovni gospodarski forum (WEF).

Organizacije, ki bodo podpisale deklaracijo o poštenem poslovanju, se bodo letno sestajale na skupščini podpisnikov, ki lahko bodisi na predlog katerekoli podpisnice bodisi na lastno pobudo sprejme tudi odločitev o izključitvi podpisnice, ki krši Deklaracijo.

 

  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija