Napoved dogodkov


Trendi družbene odgovornosti 2015: Družbena odgovornost med upravljanjem s tveganji ter aktivnim iskanjem inovacij

  12. maj, 2015, ob 9:00 na IEDC-Poslovna šola Bled
 


 

 

Pokrovitelj konference:


Vabimo vas na tretjo konferenco o trendih družbene odgovornosti v Sloveniji, ki bo 12. Maja, 2015 na IEDC-Poslovni šoli Bled.

Prijave sprejemamo do 4.5. 2015 na mojca.markizeti@iedc.si

Organizatorji: Mreža za družbeno odgovornosti, UNGC Slovenija, Ekvilib Inštitut, IEDC-Poslovna šola Bled

Program konference: KLINITE TUKAJ

Koncept družbene odgovornosti je v poslovnem svetu že dolgo prisoten, pa vendar se mukoma prebija v strateške procese poslovanja podjetij. Zakaj je temu tako? Kje so vzroki, da je družbena odgovornost še vedno videna predvsem kot korporativna filantropija ali marketinško orodje?

Kaj se družbena odgovornost lahko nauči od upravljavskih procesov, kot so upravljanje tveganj, skladnost poslovanja, upravljanje s kadri, upravljanje z inovacijami in kaj se ti procesi lahko naučijo od družbene odgovornosti? Zakaj je sistemsko upravljanje in načrtovanje, ki temelji na konceptih celovitosti in soodvisnosti, tako težko udejanjati v praksi? Zakaj se koncept deležnikov kot pomemben nosilec strategije upravljanja, 30 let po njegovem »rojstvu« še vedno zamenjuje s slovničnim pojmom? Kako lahko podjetja aktivno iščejo inovacije na vseh področjih poslovanja?

Na ta in številna druga vprašanja bomo, skušali odgovarjati s pomočjo praktikov, strokovnjakov in raziskovalcev družbene odgovornosti.

Vabljeni!  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija