Napoved dogodkov


Tradicionalna konferenca na področju družbene odgovornosti: »Trajnostni razvojni cilji in organizacijska kultura«

  8. junij, 2016
 
Konferenca bo potekala  na  IEDC-Poslovni šoli Bled, v organizaciji Ekvilib Inštituta, UNGC Slovenija, IEDC – Poslovne šole Bled ter Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Govorili bomo o:

 • nastanku organizacijskih vzorcev vedenja in načinih, kako spodbujati pozitivne in etične navade, ter kako odvračati neetične in netrajnostne navade,
 • ciljih trajnostnega razvoja in vlogi podjetij,kako lahko ta prispevajo k doseganju ciljev,
 • vlogi vodij pri gradnji trajnostne organizacijske kulture;

in vzpostavili ključna vprašanja:

 • kako vzpostaviti organizacijsko kulturo, ki podpira trajnostni razvoj, kdo so nosilci sprememb v podjetju,
 • kako pripraviti akcijski načrt prispevanja k SDG, kako izbrati primerne indikatorje in vzpostaviti sistem spremljanja in evalvacije.

Na okrogli mizi se bodo predstavile dobre prakse podjetij na področju trajnostnega razvoja.

Program konference

Prijavnica

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.
Kotizacija: 100€

 

Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja

  4. oktober, 2016
 

Drugo tovrstno strokovno-izobraževalno konferenco organizirajo UNGC Slovenija, IEDC-Poslovna šola Bled in EISEP (Evropski inštitut za skladno in etično poslovanje). 

Konferenca bo potekala 4. oktobra 2016, na IEDC-Poslovni šoli Bled. Osredotočili se bomo na osnovno problematiko in in na  aktualne trende  in zanimivostim s področja skladnosti poslovanja in etike.

Govorili bomo o:

 • dodani vrednosti dobrih praks upravljanja organizacij,
 • o izzivih korporativnega upravljanja v Sloveniji in prihodnji razvoj,
 • kako oceniti učinkovitost in uspešnost programa skladnosti poslovanja;  povezava z ISO19600,
 • kako s komuniciranjem izboljšati  etično-moralno klimo v kriznih razmerah, v notranje organizacijskem in zunanjem družbenem okolju,
 • ugotavljanje in preprečevanje korupcije v podjetjih; mednarodni standard preprečevanja korupcije v podjetjih (FCPA),
 • učinek »cyber« napadov na vprašanja skladnosti poslovanja in tveganja za ugled. 

V popoldanskem delu bomo v ospredje postavili več primerov in dobrih praks ter orodij s področja upravljanja skladnosti in etike. Povabili smo izkušene strokovnjake iz Slovenije in tujine ter poskrbeli tudi za družabno in poslovno povezovanje.

Vabljeni! Prijave sprejemamo do 25. septembra na mojca.mancek@iedc.si.

Cena konference:

 • 350 € redna cena
 • 245 € za člane UNGC in podpisnike Deklaracije o poštenem poslovanju (30 % popust)
*Cene ne vključujejo DDV

 

Predsedniški forum 2016 IEDC-Poslovne šole Bled, v sodelovanju z EISEP (Evropskim inštitutom za skladno in etično poslovanje)

  11. november, 2016; osrednja tema:  Poslovna etika in skladnost
 

 

Etika in skladnost v poslovnem svetu, primeri dobrih praks, etično vodenje,organizacijska integriteta. Tveganja v trgovski verigi, kako zaščititi sloves in humanost; kako integrirati etična načela in skladnost v poslovni program...

 

  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija