Člani

Članstvo v Slovenskem društvu ZN za trajnostni razvoj je prostovoljna odločitev podjetja oziroma organizacije, da svojo strategijo in poslovanje uskladi z univerzalnimi načeli človekovih pravic in delavskih standardov, varovanja okolja ter transparentnosti in proti-korupcije.

Kaj pridobim s članstvom?

Članstvo v taki mednarodni organizaciji omogoča podjetjem in drugim deležnikom dostop do najboljših svetovnih praks in najnovejših dognanj ter razmišljanj na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Članstvo v Slovenskem društvu ZN za trajnostni razvoj pa nudi številne ugodnosti, kot so:
  • Priložnosti, da se podjetje ali organizacija poveže z regionalnimi pionirji in prenese najboljše globalne prakse trajnostnega razvoj na lokalni nivo Slovenije, osrednje in vzhodne Evrope.
  • Medsebojno sodelovanje omogoča konstruktiven dialog in hitro učenje za izboljšanje organizacijskega poslovanja na področjih kot so učinkovita raba energije, transport, trajnostno pakiranje, zeleni marketing, motivacija zaposlenih, morala in na številnih drugih področjih.
  • Priložnost, da podjetje oziroma organizacija predstavi svoje lastne inovacije in primere dobrih praks poslovnim kolegom in širši javnosti, ter
  • Lažji dostop do regionalnih informacij in virov na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti.
Za seznam članov Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, kliknite tukaj.
Za globalno zbirko podatkov UN Global Compact, kliknite tukaj.
Informacija, kako postati član Slovenskega društva Združenih Narodov za trajnostni razvoj, je na voljo tukaj.
  O društvuČlaniPartnerjiNoviceDogodki"Ethos"; antikorupcija